belie

vt 1 singizia, ingiza yasiyo kweli. 2 onyesha kwa jinsi isiyostahili (isiyo kweli) that action ~s him tendo hilo halionyeshi tabia yake ilivyo, si stahili yake, si laiki yake.