belabour

vt 1 sisitiza sana. 2 shambulia. 3 piga sana.