being

v see be. n 1 kiumbe, kitu chenye uhai a human ~ mtu, binadamu, mwanadamu. a restless ~ n asiyetulia. 2 asili, hali. 3 kuwa, -enye kuwa bring something into ~ umba, tukia, wa adj for the time ~ kwa wakati uliopo that ~ the case kama ni hivyo.