behove

vt pasa, wajibika, -tokuwa na budi it ~s us yatupasa, hatuna budi it ~s you to say that inakupasa kusema hivyo.