behold

vt (arch) ona (hasa kitu chakuvuta macho au kisicho cha kawaida), tazama, angalia and ~! tazama, kumbe! beholder n aonaye, aangaliaye; shahidi.