behind

(prep) nyuma (ya) he hid himself ~ the tree alijificha nyuma ya mti ~ the scenes kisirisiri ~ one's back bila mtu kufahamu, sengenya. 2 nyuma kimaendeleo he was ~ the other children in the class alikuwa nyuma ya watoto wengine kimaendeleo darasani. 3 leave ~ acha nyuma, bakiza. 4 be ~ one (of time) wa nyuma. n (colloq) matako kick somebody's ~ piga teke adv nyuma be ~ 1 baki nyuma. ~ the times -a zamani, chelewa, kawia. 2 (support) unga mkono. ~ hand pred adj 1 nyuma (ya). 2 -wa nyuma, chelewa be ~ hand with something kawia, -wa na karisaji/(deni) not to be ~ hand in something kutojichelewesha.