befriend

vt 1 fanya urafiki na. 2 fadhili, saidia, tendea wema.