bee

n 1 nyuki (fig) have a ~ in his bonnet shikilia sana jambo fulani. make a ~-line for nenda moja kwa moja kwa njia iliyo fupi kabisa. beehive n 1 mzinga. 2 (US) mkusanyiko wa majirani (kwa ajili ya kazi ya burudani). 3 mashindano ya kirafiki. bee-eater n keremkeremu. ~ bread n mchanganyiko wa asali na chavua (chakula cha watoto). ~'s wax n nta; polishi ya sakafu.