bed

2 n 1 (of plants) tuta. 2 udongo ulio chini ya bahari (mto au ziwa) -a ~ of sand mahali penye mchanga, fungu la mchanga. vt ~ (in/out) pandikiza miche. ~ (in) weka au ingiza (kutoka/kwenye msingi n.k.) the bullet ~ded itself in the wall risasi iliingia ukutani.