because

conj kwa sababu; minajili ya, kwa kuwa. ~ of kwa sababu ya.