beaver

n 1 buku. 2 manyoya yake. 3 nguo ya sufu (kama ya manyoya ya buku). 4 mtu mwenye nguvu afanyaye kazi sana (colloq) ~ away (at something) fanya kazi kwa bidii. becalm vt tuliza, nyamazisha. beavered -wa shwari, simamishwa. vi (of sailing ship) beavered shindwa kwenda mbele (kwa sababu ya kukosa upepo). beavered pred adj.