beat

3 attrib. adj -a au kama wapinzani wa maadili ya jamii.beaten adj (esp) 1 -liotiwa umbo au sura kwa kugongwagongwa. 2 (of path) -liochakazwa kwa matumizi. go off/keep to the ~en track fanya/tofanya kitu kisicho/cha kawaida. be off the ~ choka.