beard

beard

1 n 1 ndevu. 2 kidevu (suke la nywele za kidevuni). 3 (of maize) kireri.

beard

2 vi ~ed/~less adj (fig) ~ the lion in his den mchokoze simba katika pango lake, chokoa pweza mwambani.