bay

4 adj, n -enye damu ya mzee; farasi wa rangi ya damu ya mzee.