bauble

n kitu kizuri chenye thamani ndogo k.m. pambo la jaribosi.