batman

n (GB mil) mtumishi/askari anayemhudumia ofisa wa jeshi.