bathe

vt 1 ogesha. 2 chovya, tia maji (au chochote kama maji); osha be ~d in tota be ~d in tears lowana machozi. vi oga katika bahari, mto, kidimbwi; ogelea. bathing n kuogelea. bathingcap n kofia ya kuogelea. bathing/costume/suit n nguo ya kuogelea.