bate

vt punguza, fanya dogo. with ~d breath kwa kushika pumzi. n (fig) kisirani, ghadhabu he was in an awful ~ alikuwa ameghadhabika sana.