baste

baste

1 vt shikiza, shulu, piga bandi. n shikizo, mshono wa shulu.

baste

2 vt rudishia (mafuta, mchuzi) kwenye nyama.

baste

3 vt piga sana, tandika, ponda twanga.