bas-relief

n sanamu za kuchonga (zinazojitokeza kutoka msingi wake).