barrow

2 n kiduta, kilima (kilicho- jengeka kwenye eneo la makaburi).