barrow

barrow

1 n 1 mkokoteni (wa gurudumu moja). 2 mkokoteni mdogo wa magurudumu mawili.

barrow

2 n kiduta, kilima (kilicho- jengeka kwenye eneo la makaburi).