bark/bargue

n (naut) 1 jahazi lenye milingoti mitatu, merikebu ya matanga matatu. 2 (poet) jahazi au chombo chochote cha kusafiria majini.