baptism

n 1 ubatizo, tendo la kubatiza, ubatizaji. 2 kitu cha mara ya kwanza. ~ of fire (of soldiers) mapigano ya mwanzo adj -a ubatizo. baptist n baptisti. ~ry n mahali pa kubatizia. baptise/ze vt batiza.