banner

n 1 bendera, beramu. 2 bango join/follow the ~ of unga mkono adj (US) bora. ~ headline n kichwa cha habari kikubwa; -a uzito/ muhimu wa kwanza.