bankrupt

n muflisi/ suta become ~filisika. vt filisi adj -a kufilisika, muflisi ~ of ideas muflisi wa mawazo. ~ cy n taflisi.