banister

n mhimili wa mkono wa ngazi; (pl) uzio wa ngazi.