bang

3 adv sawa kabisa, hapohapo Your answer's ~ on jibu lako ni sawa kabisa.