bane

n 1 chanzo cha madhara alcohol was the ~ of life pombe ilikuwa chanzo cha madhara katika maisha. 2 (in compound) sumu rat's ~ sumu ya panya. baneful adj -ovu, baya -a kuleta madhara. banefully adv.