bambino

n 1 (It) mtoto mchanga. 2 picha/sanamu ya mtoto Yesu.