ballyhoo

n (colloq) 1 utangazaji (wa vitu au watu) wa fujo na makelele. 2 fujo, makelele.