ball

ball

1 n 1 mpira throw the ~ tupa mpira. the ~ is in your court mpira uko kwako. 2 bonge, donge ~ of mud bonge la matope. meat ~ n kababu. 3 pl sl (a) mapumbu, makende (b) (int) mavi, upuuzi mtupu. 4 (arch) risasi. 5 eye ~ mboni ya jicho. 6 ~ of the foot sehemu ya wayo chini ya kidole gumba. 7 ~ bearing n gololi. 8 on the ~ (infront) hodari. 9 play ~ shirikiana. 10 set the ~ rolling anzisha (jambo, mazungumzo n.k.). 11 ~ cok n mtungi (wa tangi ya maji). 12 ~ pen; ~ point pen n bolpeni. vt,vi 1 tengeneza donge, fanya donge. 2 (vulg) lalana. 3 (up) boronga. balls up vurugu tupu.

ball

2 n dansi rasmi. ~ dress n gauni rasmi la dansi. ~ room n bwalo la dansi have a ~ starehe sana.