balk/baulk

n 1 boriti kubwa. 2 (hindrance) kizuizi. vt,vi 1 zuia (kufikia lengo fulani). 2 sita. 3 simama.