baccalaureate

n 1 (Fr) mtihani wa mwisho wa Elimu ya Sekondari. 2 shahada ya kwanza.