babel

n 1 (rel) the Tower of ~ mnara wa Babeli. 2 ghasia, fujo, makelele (hasa ya sauti nyingi pamoja) what a ~! makelele gani haya!