averse

adj -ona karaha, -wa na chuki ya he is ~ to it akirihishwa nacho. averseness/aversion n 1 chuki kubwa. 2 kitu kinachochukiwa my pet aversion is nichukiacho sana ni.