avail

vt,vi 1 (lit) saidia; nufaika. 2 (phr) ~ oneself of tumia, jipatia ~ yourself of every opportunity tumia kila nafasi. n mafanikio, faida, manufaa it is of little ~ ina faida ndogo it was of no ~ ilikuwa ya bure to no ~ bila mafanikio. available adj 1 -a kupatikana the book is not ~able kitabu hakipatikani your ticket is ~able for one week only tikiti yako ni halali (inaweza kutumika) kwa juma moja tu. 2 (of person) -wa na nafasi are you ~able tomorrow? una nafasi kesho? availability n.