autism

n (psych) ugonjwa wa akili wa watoto. autistic adj.