author

n 1 mtunzi, mwandishi. 2 muumbaji. authorship n 1 utunzi. 2 utambulishi wa mwandishi wa kazi ya sanaa. authoress n mwandishi mwanamke.