authentic

adj halisi, thabiti, -a kweli, hakika. authentically adv. authenticity n uhalisi. authenticate vt hakikisha, thibitisha (kuwa ni kweli). authentication n.