audience

n 1 hadhira have an ~ with the President kutana na Rais (kwa mazungumzo rasmi). 2 wasikilizaji (wa pamoja na waliosambaa). 3 (of a book) wasomaji.