auction

n mnada public ~ mnada wa hadhara vt nadi put up to ~ piga mnada. auctioneer n dalali, mnadi.