au pair

n mtumishi wa nyumbani wa kike (wa kutoka nchi nyingine ambaye ujira wake ni chakula, mavazi/malazi na masomo.