attend

vt,vi 1 shughulikia, sikiliza, tumikia. 2 (on/upon) uguza/ hudumia, lea. 3 hudhuria. 4 (formal) (accompany) fuatana/ambatana na a method ~ed by great difficulties njia inayoambatana na shida kubwa. attendance n 1 kuhudumia be in ~ance on ngojea, fuatana na, hudumia. 2 mahudhurio. 3 mkusanyiko. attendant adj 1 -a kufuatana na, -a kuambatana na. 2 -a kungojea, -uguzi. ~ n 1 mtumishi, mhudumu library ~ant mhudumu wa maktaba. 2 (pl) msafara, wajumbe wa mtu mashuhuri Premier and his ~ants Waziri Mkuu na msafara wake. attention n 1 uangalifu, usikivu, usikizi pay give attention to angalia, zingatia sikiliza, fanya kwa makini. attract attention vuta macho draw attention vuta nadhari. 2 (pl) wema. attention Mr. X aione X. 3 (mil.) attention ! mguu sawa! come to /stand at attention tulia, kakamaa. attentive adj (to) sikivu, angalifu. attentively adv. attentiveness n.