atheism

n ukanaji Mungu: imani kwamba hakuna Mungu. atheist n mkanamungu. atheistic adj -a kukana Mungu.