atavism

n uibukaji wa tabia, sura, umbo n.k. la zamani au ambalo halikutokea kwa vizazi vingi. atavistic adj.