astray

adv nje ya go ~ potea, wa nje ya mstari; potoka lead ~ potosha, poteza.