astigmatism

n (med) 1 uastigmati: dosari katika jicho/lenzi inayozuia fokasi sahihi. astigmatic adj.