asterisk

n. kinyota*: alama ya nyota ambayo hutumika kuashiria jambo katika maandishi.