assonance

n (ling & lit) mshabaha wa irabu za shadda katika maneno mawili au zaidi. assonant adj.