asseverate

vt (formal) nena kwa uthabiti. asseveration n